Thursday, December 14, 2006

Prirodni nauki

Dali vi se dopaga izu~uvaweto na predmetot prirodni nauki vo 5 oddelenie.